NEOBVEZUJOČE POVPRAŠEVANJE

*
*
*
*
Zavezanec za DDV
Da Ne
Polja označena z zvezdico (*) so obvezna!

Vodenje poslovnih knjig

Strokovno vodenje računovodstva


Strokovno vodenje računovodstva je pomembno za kvalitetno in pravočasno poslovno odločanje. Čedalje bolj je pomembna ažurnost podatkov in njihovo analiziranje.

Našim strankam nudimo naslednje storitve:

  • dvostavno vodenje knjigovodstva in kontiranje poslovnih dogodkov za knjiženje v glavno knjigo in pomožne poslovne knjige,
  • obračunavanje plač in drugih prejemkov iz zaposlitve, obračunavanje drugih osebnih prejemkov,
  • vodenje registra osnovnih sredstev in obračunavanje amortizacije,
  • vsa zunanja in notranja poročanja,
  • izdelava medletnih in letnih računovodskih izkazov in davčnih obračunov,
  • seznanjanje strank o novostih iz zakonodaje in opozarjanje na spremembe, ki so zanje pomembne,
  • strokovno svetovanje in druge storitve s področja računovodstva pri tekočem poslovanju, izdelavi aktov, načrtov in analiz ter sistema notranjih kontrol in organizaciji finančno-računovodske službe kot celote in
  • sodelovanje s pooblaščenimi revizorji pri pregledih poslovanja.

Pri našem delu se zavedamo, da vodenje računovodstva za stranke ni samo nujno zlo, ampak da zna biti tudi pomembno in zanimivo. Trudimo se, da s strankami večkrat na leto analiziramo rezultate poslovanja, jih primerjamo s preteklimi obdobji in z drugimi podjetji, ki opravljajo istovrstno dejavnost. Ko so stranke pred pomembnimi poslovnimi odločitvami jim poskušamo pomagati tako, da skupaj ugotovimo, kakšen vpliv bodo imele te odločitve na njihovo poslovanje.