NEOBVEZUJOČE POVPRAŠEVANJE

*
*
*
*
Zavezanec za DDV
Da Ne
Polja označena z zvezdico (*) so obvezna!

Zanimivosti

Poslovodne osebe

Datum: Thursday, 16. December 2010

OBVEZNO POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJEAN DRUŽBENIKOV, KI SO POSLOVODNE OSEBE

Obvezno socialno zavarovanje družbenikov, ki so poslovodne osebe, je od leta 1990, ko se je v sistemu pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja prvič pojavilo, obravnavano kot »institut v razvoju«. Spremljajo ga stalna neskladja med več predpisi, ki se jih ta institut dotika in so za njegovo delovanje pomembni. Osnovni namen predpisov je zagotoviti socialno varnost družbenika, ki je poslovodna oseba. Le-ta opravlja delo oziroma dejavnost, vendar ni v delovnem razmerju ter nima drugega statusa, na podlagi katerega bi bil lahko vključen v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje.

Predpisi, ki urejajo področja socialnega zavarovanja, predpišejo pogoje za zavarovanje ter zavezance in osnovo za plačilo prispevkov. Vsak od področnih zakonov se razvija in spreminja s svojo dinamiko, kar povzroča neskladja med njimi. Plačevanje prispevkov je deloma urejeno v posebnem »skupnem« zakonu o prispevkih za socialno varnost in se prepleta z davčnim sistemom, ki prvenstveno skrbi za pobiranje davkov od dohodkov fizičnih in pravnih oseb, sistem pobiranja prispevkov pa se v določeni meri vanj vključuje. Tudi tu na več mestih prihaja do neusklajenosti med predpisi.

Izvajanje obveznega socialnega zavarovanja za družbenike, ki so poslovodne osebe, je v opisanih pogojih rezultanta vseh predpisov, ki se trudi kar najbolj upoštevati vsa področja s čim manjšim deležem določb, ki se zaradi usklajenosti ne izvajajo

Več si priberite v tem dokumentu


Povezava: