NEOBVEZUJOČE POVPRAŠEVANJE

*
*
*
*
Zavezanec za DDV
Da Ne
Polja označena z zvezdico (*) so obvezna!

O podjetju

O Slavec-V. d.o.o


Družba Slavec-V. d.o.o je bila registrirana za opravljanje dejavnosti računovodenja za mala in srednja podjetja in samostojne podjetnike.

V času poslovanja so se odpirala nova področja delovanja in novi izivi, tako, da se je dejavnost hitro razširila na
področje davčnega svetovanja , izdelavo poslovnih in investicijskih načrtov, urejanje kadrovskih evidenc in listin itd.. Začeli smo sodelovati in se povezovati z družbami, ki nudijo specifična svetovanja na področju davkov, revizij in z odvetniki.

Poleg poslovnih poročil za potrebe revizijskih pregledov, smo se specializirali tudi za konsolidirana poročila in za mesečna poročanja matičnim podjetjem, kar velikokrat zahteva dobro poznavanje tuje davčne zakonodaje in
mednarodnih računovodskih standardov.

Vodja družbe je Vida Slavec, univerzitetna diplomirana pravnica, z opravljenimi izpiti za davčno in podjetniško svetovalko in z več kot petnajst let delovnih izkušenj na področju svetovanja in vodenja poslovnih knjig za mala in srednja podjetja.

Vsi zaposleni imajo ustrezna znanja in izobrazbo, sprotno izobraževanje in spremljanje novosti pa sta pogoja za uspešno opravljanje dela.

Storitve vodenja poslovnih knjig opravljamo za več kot petdeset srednjih in malih podjetij, ter samostojnih podjetnikov, med drugim za Tomas Sport 2 d.o.o., Slušni aparati Widex d.o.o., Parflex d.o.o., Lumatik d.o.o., Badminton klub Ljubljana, Zavod Viveka, Amanova d.o.o., Lark d.o.o. in druge.

Naše poslanstvo je, da svojim strankam nudimo kakovostne storitve in da prevzeto delo opravimo ažurno in strokovno.

Novosti in spremembe nam niso breme ampak priložnosti.